Menneskeverd

De aller fleste mennesker er enige om at menneskerettighetene er gode, allmenngyldige regler. Menneskerettighetene resonnerer med vår oppfattelse og erfaring av hva som er riktig og rett. Men hvilket logisk grunnlag finnes for å tenke at mennesker er født med samme menneskeverd hvis ikke Gud eksisterer? Artikkel 1 i menneskerettighetene[1] sier at Alle mennesker er fødtFortsett å lese «Menneskeverd»